Bij de inspraak voor de nieuwbouw van de Rabobank worden wij niet serieus genomen. Besloten wordt dat wij ons terugtrekken. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed kan, indien gewenst, mede namens ons spreken.