Het traditionele (sinds februari 2003) punt: ‘acties inzake HET tableau en het kunstwerk van Tinus van Bakel’, wordt geschrapt, omdat onze inzet – gezien de houding van het Museum – verloren moeite is.