De Henri van Abbe
Stichting heeft gesproken met aannemer Van Straten en met de beheerder van ING-Vastgoed en ook met de krant. Het ligt in de bedoeling in mei 2008 een olifant op het torentje te plaatsen en de bevolking bij de uitvoering van het plan te betrekken.