De gemeente Eindhoven zal voor een deel participeren in de kosten die met plaatsing en vervaardiging gemoeid zijn. Het idee om de burgers van Eindhoven te laten participeren (voor een paar euro per man) is niet haalbaar.