De werkgroep heeft een brief aan de Raad gestuurd waarin gepleit wordt voor het behoud
van de abri van Rietveld. Er wordt daarbij opgemerkt, dat de keuzes die de (nieuwe) cultuurstichting
maakt voor de toekenning van gemeentelijke subsidies vaak geheel onduidelijk en
onbegrijpelijk zijn.