De gemeente heeft een nieuw afdelingshoofd (Drik Verbraak) Er moet nauwe samenwerking worden gezocht en de kunst van de Piazza moet de eerste prioriteit krijgen.