Het beeld wordt geplaatst. In het verleden werd al vaker verbaasd gereageerd op de lang durende macht die architecten zouden hebben op hun werken en de omgeving ervan. De inmenging van Jo Coenen (Vestedatoren) blijkt te worden beëindigd zodra de herinrichting van de Kerkstraat heeft plaatsgevonden. Over de gesignaleerde problematiek zal door de werkgroep juridische zaken een brief naar B&W sturen.