In de GMC is in het kader van de nieuwe monumentenverordening gesuggereerd dat het niet nodig is over te gaan tot aanwijzing van beschermde stadsgezichten. Met behulp van het bestemmingsplan en de gemeentelijke waardenkaart moet het mogelijk zijn voldoende bescherming te bieden. Dit idee is op zich niet onjuist. Een probleem is echter dat de gemeente vele jaren achterloopt met het vaststellen van bestemmingsplannen en dat er
– afgezien van de provinciale kaart – ook nog geen gemeentelijke waardenkaart bestaat. Voorlopig blijft de bescherming via de status beschermd stadsgezicht daarom nodig.