De gedachte leeft nu om de bepalingen uit de conceptverordening te doen gelden tot de waardenkaart en de bestemmingsplannen zijn opgesteld, resp. aangepast. Het opstellen van de gemeentelijke waardenkaart is geen taak van de GMC, maar van DSOB. Besloten wordt dat de voorzitter een brief zal schrijven aan B & W, met afschrift aan de GMC dat wij willen worden betrokken bij het opstellen van de kaart en dat er rekening mee moet worden gehouden dat de procedure veel tijd kan vergen i.v.m. eventuele bezwaren en procedures.