Binnen DSOB bestaan verschillende onderling strijdige ideeën over de gemeentelijke waardenkaart. De voorzitter zal, zoals beloofd, een brief schrijven aan B & W, met afschrift aan de GMC, dat wij willen worden betrokken bij het opstellen van de kaart en dat er rekening mee moet worden gehouden dat de procedure veel tijd kan vergen i.v.m. eventuele bezwaren en procedures.