In de toekomst zullen bouwkundige plannen worden getoetst aan de bestemmingsplannen en de cultuurhistorische waardenkaart. Bij de bestemmingsplannen moet dit in de tekst worden opgenomen. Het zal nog veel jaren duren voor dat het zover is. Tot dan zal het huidige systeem worden gehandhaafd, maar met de mogelijkheid van voorbescherming. De eerder gevraagde mogelijkheid om gemeentelijke beschermde stadsgezichten aan te wijzen, zal er niet komen. In plaats daarvan zullen ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan door middel van de leefbaarheidsverordening.