De bestaande monumentenlijsten worden opgenomen in de cultuurhistorische waardenkaarten. Daarnaast wordt gekeken wat er nog meer op moet komen staan. Er wordt contact onderhouden met A. Spijkers.