De projectgroep Monumentale gebouwen en complexen zou graag een overzicht hebben van de taken die de wet de aan gemeente oplegt t.a.v. monumenten. Is de gemeente verplicht monumenten die haar bezit zijn te onderhouden? Wellicht kan de Juridische werkgroep de vragen beantwoorden. Duidelijk is dat er een gemeentelijke monumentenverordening bestaat; daarvoor hebben twee bestuursleden van onze Stichting destijds de bouwstenen aangedragen.