Er wordt gesproken met C. Hinnen over de renovatie van woningcomplexen en het behoud van de cultuurhistorische waarden van de wijken.
De voorzitter schrijft een brief aan woningbouwcorporatie Woonbedrijf SWS HhvL om onze tevredenheid te betuigen met de renovatie in de Barrier.