Tijdens het gesprek met C. Hinnen vroeg deze zich af in hoeverre de GMC zich bewust is van de kosten van haar wensen. Lakerlopen was duur. Hinnen was verbaasd te vernemen dat de GMC die kosten niet overweegt. Hij wist niet dat dit niet tot de taak van de commissie behoort. Gezien het misverstand lijkt het in eerste instantie zinnig eigenaars van grote projecten beter te informeren over de taak van de GMC. Echter, iedereen wordt geacht de wet te kennen. Dat geldt ook voor eigenaars van grote complexen. Die hebben blijkbaar voor de renovatieprojecten adviseurs in dienst die slecht op de hoogte zijn van het Nederlandse monumentenbeleid. Het lijkt daarom zinnig ook met andere woningbouwverenigingen eens over het behoud van cultuurhistorische waarden te gaan praten. Misschien is het onderwerp een goed thema voor ons symposium.