Enkele leden van onze stichting hebben een gesprek gehad met de woningbouwverenigingen over de renovatie van woningbouwcomplexen. Er bestaat een plan om een studiemiddag te organiseren voor alle belanghebbenden.