De conclusie is dat de waardenkaart in de huidige uitvoering een ‘waardeloze’ kaart is. Er is veel informatie voor verzameld, maar die is dikwijls niet afleesbaar. De kaart zou digitaal moeten zijn, waarbij op het beeld kan worden ingezoomd. Dan kan de kaart informatief zijn en door beleidsmakers en uitvoerders worden gebruikt. Binnenkort moeten de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn. De kaart moet daar bij aansluiten. Kaarten-
makers moeten niet in boekjes denken, maar in digitale bestanden. Er bestaat ook al een digitale atlas van Eindhoven op CD. De Henri van Abbestichting zal een conceptbrief opstellen voor B&W, waarin haar opvattingen zijn verwoord.