Er is overleg geweest met F. Spijkers over de wijziging van het raadsbesluit t.a.v. de rechtskracht van de cultuurhistorische waardenkaart. Spijkers zal hierover een verklaring laten opnemen in de nieuwe bestemmingsplannen. De gemeente is zuinig op de exemplaren van de cultuurhistorische waardenkaart. Die zijn echter ook op internet te vinden. Weliswaar staan daar (nog) niet alle gegevens op, maar dat zal in de toekomst veranderen. We zullen proberen nog een papieren exemplaar te pakken te krijgen.