De CDA-fractie maakt zich zorgen over de sloop van een school aan de rondweg in de buurt van de Fatimakerk. Ze wil de school handhaven en wil dat voortaan eerst wordt nagedacht over de toekomstplannen voordat er wordt gesloopt. we stellen een brief op om onze steun te betuigen.