De Stichting Wederopbouwarchitectuur heeft de beschrijving gereed van de Demer en heeft een voorstel gedaan aan B & W om de straatwanden te beschermen.  Daarbij is verzocht om voorbescherming, lopende de procedure. Er wordt gewerkt aan de beschrijving van de Hermanus
Boexstraat. De Henri van Abbestichting legt een relatie met de aanpak in het kader van Stadsherstel.