Naar aanleiding van de commotie over de sloopaanvraag van Blokvenlaan 22 te Waalre (Rietveldhuis), wordt meegedeeld, dat de GMC in Waalre vijf jaar geleden al aan B & W heeft gevraagd dit monument op de lijst te plaatsen, maar dat hier nog steeds geen beslissing over is genomen. De Henri van Abbestichting zal er een brief over schrijven en wil het pand alsnog voordragen, maar dat zal vermoedelijk niet lukken i.v.m. de aanmeldingsstop. Er wordt herinnerd aan het pand aan de Lissevenlaan dat wel op de gemeentelijke lijst stond en toch ‘per ongeluk ‘ werd gesloopt. De eigenaar kreeg een paar honderd gulden boete.