In verband met de besluitvorming in de raad over de ruimtelijke kwaliteit in de stad wordt voorgesteld aan dit onderwerp een symposium te wijden.
De Henri van Abbestichting is het oneens met de nieuwe inrichting van het plein voor het oude Kantongerechtsgebouw en met het plantsoen achter het stadhuis met de nieuwe brug die de voorbijganger het eerder zo geprezen uitzicht vanaf de Wal op de Dommel volledig ontneemt. Er is daarover een brief geschreven aan B&W.
De Henri van Abbestichting heeft ook bemiddeld bij de bepaling van de plaats voor de nieuwe kiosk op het Trudoplein, die niet aan de straat behoort te liggen, maar op het plein moet staan.