DSOB heeft een stuk opgesteld dat het midden houdt tussen een discussiestuk en een raadsvoorstel. De Henri van Abbestichting kan helpen een raadsvoorstel te formuleren. Het raadsvoorstel moet korter dan de huidige nota, maar wel kunnen bijlagen worden toegevoegd. De EMC en Welstand kunnen in één organisatie samengaan. Zij kunnen elk een afzonderlijke kamer vormen, met eigen verantwoordelijkheden. De specifieke deskundigheid van de twee moet wel bewaard blijven. In de nota kan ook worden gedacht aan een stadsarchitect die een bredere visie kan hebben dan de ambtelijke projectleiders die nu de suprematie hebben, vanwege het halen van kwantitatieve taakstellingen. De nota Stadsherstel is globaal in de notitie van DSOB verwerkt.