De Henri van Abbestichting heeft met DSOB overlegd. De problemen zijn besproken; onze visies zullen worden verwerkt in het voorstel aan de Raad. Daarin komt ook het voorstel om de monumenten- en de welstandcommissie als afzonderlijke kamers met eigen verantwoordelijkheid binnen een nieuwe organisatie te laten voortbestaan. Ook wordt aandacht geschonken aan het in te brengen referentiekader van TUE, Design Academy en Van Abbe Stichting mbt de openbare ruimte.