Gesprek HvA met wethouder Fiers mbt raadsvoorstel. Vanavond komt de nota over ruimtelijke kwaliteit in de raadscommissie. De positie van de 3 ‘kamers’, als onderdeel van de in te richten commissie ruimtelijke kwaliteit, lijkt nog onzeker, wordt vastgelegd in de verordening.