Wij hebben na overleg met de projectontwikkelaar onze zienswijze t.a.v. het project Willemstraat-
H. Geestraat bijgesteld. Gebleken is, dat de ingang aan de Willemstraat met een
doorgang midden in het pand de minste schade aan muren toebrengt. Verder is de bebouwing
aan de Heilige Geeststraat gevarieerd.