Buurvrouw Leavers heeft met een aantal buurtbewoners bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen door de buurman van een garage, die tot vlak bij de voorgevel zal staan. Wij hebben desgevraagd schriftelijk onze mening op dit plan gegeven. De onderbreking in de bouwblokken zal door deze nieuwbouw visueel voor een groot deel verdwijnen, terwijl dit juist een van de argumenten is om de Helmerslaan aan te merken als gemeentelijk monument. Wij hebben de brief aan betrokkene en aan de buurman verzonden, opmerkende dat wij hier geen partij zijn en dus niet zullen deelnemen aan een evt. mediation-gesprek.