Dit project is niet exclusief voor de werkgroep monumenten. Ruimtelijke kwaliteit, religieus erfgoed (zowel roerend als onroerend) en groen moeten zich hier ook mee bemoeien. Het is zaaks hier een eensluidend standpunt over in te nemen. Tijdens de onderstaande discussie over dit onderwerp brengen de werkgroepen allemaal hun mening in. In een bijeenkomst met de Cuypersstichting en architecten Bert Dirrix en Arie van Rangelrooij werd uitleg gegeven en een uitgebreide serie beelden getoond. De werkgroep monumenten heeft bezwaar tegen het weghalen van de biechtstoelen, het verwijderen van de entree aan de Kanaalstraat, het verwijderen van de preekstoel en het verwijderen van het hoofdaltaar, terwijl de zijaltaren blijven staan. Dat er tussen de kerk en het Augustinianum een verbinding moet komen, (een zg. knoop) is begrijpelijk. Deze standpunten zijn in lijn met die van de werkgroep religieus erfgoed, die de nieuwe bestemming positief vindt en begrip heeft voor het maken van aanpassingen, maar vragen heeft bij het huidige ontwerp. Deze punten en andere zaken zijn door ons reeds op papier gezet in het kader van een overleg van religieus erfgoed tezamen met monumenten. Dit zal voorgelegd worden aan alle betrokken werkgroepen om te komen tot een gezamenlijk standpunt. Religieus erfgoed en monumenten stellen een nieuw overleg met de architecten voor. Een of meer leden van de werkgroep ruimtelijke ordening hadden aangegeven, die discussie niet opnieuw te willen voeren en dat ze al deels zijn gekend in hun opmerkingen. De werkgroep monumenten geeft aan dat er nog niet eerder officieel is gereageerd vanuit de stichting. De werkgroep kunst wil toezeggingen over wat er overblijft van het interieur en wat er met de te verplaatsen delen gebeurt. De kerk is een rijksmonument vanwege het complete ensemble van exterieur en interieur, en dat zou ook ieder lid van de (gemeentelijke)
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moeten weten. Het voorbijgaan aan de mening van de monumentendeskundigen in de commissie zal ook op andere vlakken terugkomen.
Van meerdere zijden is gehoord, dat er op de kop van het kanaal, dus aan de Nachtegaallaan hoogbouw wordt gepland. Aan 3 ontwikkelaars is al gevraagd om plannen in te dienen. Naar onze mening is ontwikkeling op deze plaats zeer ongewenst. Vanaf de Tongelrese brug wordt het zicht op Eindhoven daardoor volledig geblokkeerd. DELA, die nu investeert in Mariënhage en de kapel, wordt daardoor onzichtbaar en een tweederangs complex.