Er is geen rekening gehouden met de historische plaats van de kapel op het Severeind. Archeologisch is van deze kerk/kapel mogelijk nog iets terug te vinden. Aangetekend wordt, dat het hoog tijd is dat de gemeente de archeologische waardenkaart uit 2008 vernieuwt. We zullen een zienswijze voor dit bestemmingsplan indienen.