Meegedeeld wordt, dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging van de eigenaar van het Gloeilampplantsoen zal leiden wegens gebrek aan kennis. De bestemming is (en blijft?) groen.
Er zijn plannen om de verbinding tussen Strijp S en Strijp T te verbeteren door de aanleg van een groenzone. Over een eventuele verhoging/verlenging van het Strijps Bultje wordt nagedacht.