De parkeerplek bij het Van der Valkhotel in Stratum komt er. P4 zou aan de natuur worden teruggegeven. Nu wordt gezegd, dat dit pas zal gebeuren als de bouw van de parkeervoorzieningen gereed zijn.
Sinds vorig jaar is al gesproken over de bouw van een grote kas en een kapschuur bij de Genneper Hoeve. Joop van Hout wil samen met ons bereiken, dat de kapschuur er komt, zoals afgesproken, maar dat de kas in de voorgestelde omvang niet akkoord kan zijn in deze groene zone. Deze is ook in strijd met het provinciaal beleid.