De gemeenteraad heeft besloten dat het antwoord van B & W op onze brief over de sloop van boerderij Kronehoef aan de raad ter kennis moet worden gebracht. Dit antwoord is echter nog niet aan ons verzonden.