Bij de gemeente is geen echt bestemmingsplan in behandeling. Het plan dat ter inzage ligt kan nog worden aangepast. Intussen heeft de Dela bij de provincie al wel subsidie aangevraagd omdat de kerk een rijksmonument is. Bij de redengevende omschrijving van de kerk is ook het interieur betrokken. Een delegatie van ons gaat met de gemeente praten. Wij moeten vragen wat de status nu eigenlijk is van dat ter inzage liggend plan.
De Dela wil op de cour van het voormalige gymnasium en op een klein deeltje van de tuin achter het klooster een parkeerterrein aanleggen.