Grote Berg 23, een pand van ca. 1750, wordt gerenoveerd, waarbij o.m. een later verhoogde vloer weer wordt verlaagd. Bureau Hüsken heeft opdracht gehad om het verlagen van de vloer bouwhistorische te begeleiden en om een rapport op te stellen waarin de bouw- en cultuurhistorische waarde wordt aangegeven.
Kleine Berg 49-51. Het pand 49 (van ca. 1884) wordt gerenoveerd, terwijl achter het pand enkele appartementen worden gebouwd. Het pand 51 wil de eigenaar afbreken om er een onderdoorgang te realiseren. Er is overleg geweest met eigenaar Wildenberg. Wij adviseren o.m. een toegang via de achterzijde.