Van de oude school aan de Frankrijkstraat is ondanks de toezegging om moeite te doen om iets uit het oude beeld te bewaren of terug te brengen, niet veel meer over dan de metalen toegangspoort.