De raadscommissie Ruimte en Vastgoed heeft het uitvoeringsplan monumenten 2014-2018 behandeld. Op de lijst gemeentepanden stonden echter niet alle gemeentelijke monumenten en andere monumentale panden. De wethouder (dat is feitelijk de afdeling Vastgoed) heeft hier inmiddels enige helderheid over verschaft. De nieuwe school aan de Frankrijkstraat zou volgens het antwoord nog delen van het monumentale centrale toegangsdeel behouden.