Er staan hekken om het gebouw. Schreurs heeft vorig jaar beloofd dat een ambtenaar contact met ons zou opnemen om te bezien hoe delen van het pand gespaard kunnen worden, maar dat is nog niet gebeurd. We zullen Solange Beekman ernaar vragen.