Op Genneperparken loopt nog de discussie over de teruggave van parkeerterrein P4 aan de natuur. Er schijnen problemen te ontstaan door het vele asfalt.
Er ligt een conceptaanvrage van de Genneperhoeve voor een kapschuur. De provincie verbiedt de bouw van een permanente kas. Een tijdelijke kas is wel mogelijk.