Het overleg met Brainport Park moet worden verbeterd.
Op Brainport Park I is bijna heel het gebied van 60 hectare uitgegeven; binnenkort start de uitgifte van terreinen op BHIC II. Als het aan ons ligt, wordt daar nog een tijd mee gewacht omdat we wachten op compensatie van groen.
Er wordt gezocht naar een tijdelijke parkeervoorziening voor het vliegveld i.v.m. het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage in aanbouw. Wij willen niet dat daar natuur voor wordt opgeofferd.