De werkgroep heeft contact met architect Franken en met de gemeente over de Paterskerk. Er is een procedureel gesprek geweest. In een brief hebben wij onze zienswijze gegeven. In een poging de procedure rond de kerk te versnellen loopt er zowel een aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan als voor een bouwvergunning. In verband met de juridische afwikkeling (termijnen) is het voor ons belangrijk te weten waarover we met de gemeente praten en corresponderen. Wordt ons als bezwaar tegen het bestemmingsplan ingediende commentaar inderdaad beschouwd als zienswijze t.a.v. de bouwvergunning? H. Hulshuizen en H. de Kok pluizen uit hoe het precies zit. De werkgroep houdt hen ook verder op de hoogte van de ontwikkelingen.