Het ligt in de verwachting dat de parochie van St. Petrus in Woensel binnen afzienbare tijd een of meer leegstaande kerkgebouwen zal laten slopen. Allereerst lijkt de St. Jan aan de Koning Arthurlaan gevaar te lopen.
Het gemeentebestuur van Son wil de voorgevel van de te slopen kerk laten staan.