Er wordt nog gepraat over de aanleg van een P+R- terrein op Genneper Parken, waarna het grote parkeerterrein kan worden teruggeven aan de natuur, maar de uitvoering zal nog heel wat voeten in de aarde hebben.
De Oosttribune van het stadion op Genneper Parken wordt gesloopt.
Er is een bouwvergunning aangevraagd voor een tijdelijke kas bij de boerderij op Gennep.
Binnenkort wordt uitspraak gedaan in de procedure tussen de gemeente en de molenaar op Gennep. De gemeente wil het contract beëindigen wegens wanprestatie, maar gezien dat zij in het verleden heeft verzuimd te handhaven, is de kans groot dat de molenaar in het gelijk wordt gesteld. De Stichting De Eindhovense Molens die in het verleden op verzoek van de gemeente een rapport heeft uitgebracht, wordt door Van Stekelenburg als belanghebbende beschouwd.