Campina heeft de keuze gemaakt voor het plan ‘Melkfabriek’. Aan ons is gevraagd of wij als ‘buurtcomité’ willen fungeren, maar dat hebben wij afgewezen. Wij blijven wel betrokken bij verdere uitwerking.