Er komt overleg over de herinrichting van het Centrumgebied. Daar zal onder andere gesproken worden over de bestrating, het straatmeubilair, de plaats van de kunst in dit gebied.