Er heeft overleg plaatsgevonden met andere werkgroepen over Mariënhage en met name de Paterskerk. In verband met de termijnen is inmiddels een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State. Er blijft discussie over het interieur, maar onze focus ligt op de wand aan de Kanaalstraat. De architecten houden vast aan de verwijdering van het hoofdaltaar en de biechtstoelen. De preekstoel mag blijven en het orgel bij gebrek aan alternatieven ook. De beelden en het hoofdaltaar krijgen vermoedelijk een plaats in de knoop. De uitbouwen van de biechtstoelen zullen worden gehandhaafd, maar het metselwerk en de karakteristieke boogjes moeten alsnog verdwijnen. De invalidenoprit, die deels voor het transept was gepland, is aangepast, maar de houten deuren in het transept moeten verdwijnen en worden door een grote glazen pui vervangen. Wij krijgen de voorstellen van de architecten op schrift.