De werkgroep heeft een brief geschreven naar het kerkbestuur van de parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië (parochie Noord) met het verzoek om informatie over de leegstaande kerken en hun toekomst.