Er worden enkele nieuwe wegen aangelegd op en rond het BIC. Hiervoor moeten bomen sneuvelen, die gecompenseerd moeten worden. De gemeente zal hiervoor een stuk grond aankopen. Wellicht kan weer een nieuw gebied worden ontwikkeld, waar de Gedenkbomenstichting zich kan bezig houden.