De gemeente heeft ons, maar ook de Stichting Wederopbouw Erfgoed, benaderd i.v.m. haar wens om de cultuurhistorische waardenkaart aan te vullen, omdat die nu te globaal is om als toetsingskader voor de ontwikkelingen te dienen. De beschrijving van gebieden en structuren is onvoldoende. De speciale werkgroep, mogelijk uitgebreid met een lid van de werkgroep Monumenten, gaat zich hiermee bezighouden en zal in elk geval aandacht schenken aan de radialen.