Wij zijn te laat betrokken bij de ontwikkelingen op het Stationsplein (District E). Wel is de werkgroep vertegenwoordigd geweest tijdens het overleg met Amvest op 6 december. Aandacht is gevraagd voor de plintbebouwing, de colonnade en de expeditie. Op 11 januari wordt door Amvest een algemene informatieavond gehouden.