Het Summagebouw levert zoveel bouwtekeningen op, dat de gemeente die niet meer kan doorsturen. Wij mogen die op de Nachtegaallaan komen bekijken. Wellicht is het mogelijk dat wij een keuze maken en dat de gemeente die dan doorstuurt.